Poziv organizacijama civilnoga društva da putem ankete izraze svoje mišljenje o budućim pozivima/natječajima

Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, otvorila se mogućnost korištenja fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Island od 1994. godine financiraju projekte u zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora, kako bi se smanjile socijalne i ekonomske razlike unutar Zajednice, te ojačala bilateralna suradnju između zemalja članica.

Podrška civilnom društvu jedan je od ključnih prioriteta unutar fondova EGP/NF. Program fonda za organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj za opći cilj imat će ojačati razvoj civilnoga društva i pojačati doprinos socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju. Time se prepoznaje značaj organizacija civilnoga društva kao važnih dionika zdrave i stabilne demokracije, izgradnje uključivog društva te pomoći ranjivim skupinama izloženim opasnosti od isključivosti, diskriminacije i nejednakosti.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva odabrana je za provedbeno tijelo EGP/NF u Hrvatskoj za područje civilnoga društva. Dionici uključeni u postupak izrade sustava financiranja zaključili su da je prije objave javnih poziva i natječaja potrebno uključiti organizacije civilnoga društva te zatražiti njihovo mišljenje za sadržaj natječaja koji će se uskoro objaviti. Stoga pozivamo sve organizacije civilnoga društva da putem ankete izraze svoje viđenje i mišljenje oko budućih poziva/natječaja, kako bi donatorima, ali i Nacionalnoj zakladi kao provedbenom tijelu omogućili jasniji uvid u potrebe civilnoga društva.

O dobivenim rezultatima provest će se javna rasprava na sastanku koji će okupiti organizacije civilnoga društva, predstavnike donatorskih država te Nacionalne zaklade, kako bi se Program fonda za organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj pripremio na najbolji mogući način.

Rok za sudjelovanje u internetskom savjetovanju je 28. ožujak 2014. godine.

Priopćenje za javnost