Pitanje: Prihvatljivi partner u akcijama mogu biti partneri koji imaju sjedište u istom mjestu kao i prijavitelj. Ukoliko je sjedište udruge npr. u gradu Požegi, znači li to da prihvatljivi prijavitelji ne mogu biti organizacije s ruralnih područja županije, primjerice organizacije iz drugih mjesta s područja Požeško slavonske županije, te moraju li se aktivnosti provoditi isključivo u mjestu sjedišta udruge prijavitelja?

Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja akcija se treba provoditi u gradu/općini u kojoj je sjedište organizacije, nevezano uz područje djelovanja utvrđenog u Statutu organizacije.

Kao što je navedeno u Uputama za prijavitelje (II.4.2.), prihvatljivi partneri u akcijama bit će partneri koji imaju sjedište u istom mjestu kao i prijavitelj. Nacionalna zaklada će se pritom voditi izvatkom iz Registra udruga koji je udruga u obvezi dostaviti kao dio natječajne dokumentacije.

Važno je napomenuti da sukladno uvjetima natječaja partnerstvo nije uvjet pa se prijavitelji mogu odlučiti hoće li se prijaviti samostalno ili u partnerstvu.

Pitanje: Molimo Vas za objašnjenje što su to ranjive skupine.

Odgovor: U društveno ranjive skupine možemo ubrojiti među ostalim: osobe s invaliditetom, djecu, starije osobe, dugoročno nezaposlene osobe, manjinske skupine, migrante, osobe kojima prijeti siromaštvo, žrtve kaznenih djela, ovisnike, bivše zatvorenike, itd.

Napominjemo kako nismo u mogućnosti ulaziti u detaljniju analizu ciljnih skupina kojima će Vaša prijavljena akcija biti usmjerena, kako ne bi u nepovoljan položaj stavili druge potencijalne prijavitelje.

Pitanje: Da li u udruzi mora netko biti zaposlen ili je dovoljno da se cjelokupno sufinanciranje od 10% iskaže kroz sate rada volontera?

Odgovor: Sukladno Uputama za prijavitelje, sufinanciranje mora iznositi najmanje 10% od iznosa potrebnog za provođenje akcije, od čega najmanje 50% mora biti u obliku gotovog novca, dok se kroz volonterski angažman može prikazati ostatak sufinanciranja, ali ne više od 50%.

Pitanje: Na koji način procjeniti sat rada volontera (od 20,00 do 35,00 kn)? Po stručnoj spremi, duljini volontiranja u udruzi ili po kojem točno kriteriju?

Odgovor: Sat rada volontera (od 20 do 35 Kn) se određuje temeljem stručne spreme, odnosno ostalim parametrima koji su Vama važni kod angažiranja volontera te sukladno tome idređujete konkretne iznose u okviru utvrđenog raspona.

Pitanje: Molimo Vas pojašnjenje vezano uz iznos podrške: dakle akcija može imati troškovnik u iznosu od recimo 33.000kn od kojih je 30.000 od donatora a 3.000kn od prijavitelja (novac, doprinos i volonterski rad?)
Računa li se 50% potrebno za renoviranje od 33.000kn ili od 30.000kn koje se mogu maksimalno dobiti od donatora. Narvano i svi ostali postotci koji se odnose na kupovinu opreme ili naknade za plaće itd.

Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja nije propisan najviši iznos potreban za provedbu akcije, već je samo propisano da je najviši iznos koji se može tražiti od donatora 30.000,00 Kn.
Prilikom izrade proračuna potrebno je voditi računa da se udio prijavitelja od 10% odnosi na zbroj udjela koji se traži od donatora i udjela prijavitelja.

Prema tome, da bi osigurali najviši dopušteni iznos od strane donatora, udio prijavitelja ne može biti manji od 3.334 Kn. Obzirom da je uvjetima natječaja dopušteno prikazati 50% sufinanciranja putem volonterskog doprinosa, udio u gotovini u opisanom slučaju mora iznositi 1.667 Kn.

Vezano uz pitanje o najvišem iznosu utrošenom za renovaciju potrebno je pažljivo proučiti obrazac proračuna. Iz njega je vidljivo da se postotak ograničenja troškova rekonstrukcije i uređenja prostora odnosi na iznos prihvatljivih izravnih troškova.

Pitanje: Kako ispuniti opisni obrazac u slučaju kada imamo samo pridruženog partnera?

Odgovor: U slučaju kada se akcija prijavljuje isključivo s pridruženim partnerom/-ima opisni obrazac je potrebno popuniti kao da akciju prijavljujete samostalno, te to i naznačiti u prvom pitanju. U odgovoru na pitanje o partnerima, ne upisujete podatke o pridruženom partneru već njihov doprinos upišete u opisu akcije.

Pitanje: Hoće li udruga koja ima partnera biti dodatno nagrađena prilikom procjene akcija?

Odgovor: Sukladno Uputama za prijavitelje, partnerstvo nije obavezno prilikom prijave, pa isto neće biti niti dodatno bodovano prilikom procjene akcija. S tim u vezi, u obrascu procjene koji je dostupan u sklopu objavljene natječajne dokumentacije vidljivi su kriteriji po kojima će prijava biti procjenjena.