Pitanje: Poštovani, može li se jedna organizacija prijaviti na oba otvorena natječaja, ‘Podrška inovativnim incijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama’ odnosno ‘Demkratizacija i ljudska prava’?

Odgovor: Ista organizacija može poslati po jednu prijavu na svaki od navedenih natječaja neovisno o ulozi koju unutar projekta ima (koordinator/partner/smaostalni prijavitelj).

Pitanje: Može li se na natječaj “Demokratizacija i ljudska prava” organizacija prijaviti projekt u obje kategorije (i za pojedinačnu potporu i istovremeno kao nositelj/koordinator za prijavu u partnerstvu)?

Odgovor: Napominjemo kako unutar jednog natječaja jedna organizacija može poslati samo jednu prijavu, neovisno o ulozi koju unutar projekta ima.
Dakle, organizacija može poslati jednu prijavu na ovaj natječaj bez obzira prijavljuje li se kao koordinatorica ili kao partner na projektu. Organizacija koja dostavi više prijava biti će sa svim prijavama odbijena iz razloga nepoštivanja propisanih uvjeta natječaja.

Pitanje: Koji je očekivani datum početka provedbe odobrenih projekata?

Odgovor: Sukladno uvjetima natječaja, projekti mogu trajati od 12 do 18 mjeseci, s tim da se početak provedbe smatra datum potpisivanja ugovora (lipanj 2015. godine).

Pitanje: Željeli bismo uključiti inozemnog partnera te nas zanima koje točno države mogu biti ravnopravni partner u projektu?

Odgovor: Kao što je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 4.1. Partnerstvo, prihvatljivi partneri mogu biti iz zemalja država donatora, država korisnica EEA i Norveških financijskih mehanizama 2009-2014, odnosno zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora koja ima zajedničku granicu s Hrvatskom.
Preciznije, to su sljedeće zemlje: Norveška, Lihtenštajn, Island, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Hrvatska, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.

Pitanje: Je li moguće prijaviti projekt koji je djelomično financiran iz drugih izvora odnosno koji je već primio financijsku podršku za neke od aktivnosti?

Odgovor: sukladno uvjetima natjecaja, projekt ili njegovi dijelovi ne smiju biti financijski podrzani od strane drugih javnih/EU/bilateralnih izvora. S tim u vezi, mozete prijavite projektne aktivnosti koje nisu financirane od strane drugih izvora i koje udovoljavaju svim drugim uvjetima natjecaja;

Pitanje: Gdje je moguće naći dokumentaciju na engleskom jeziku?

Odgovor: Dokumentacija na engleskom jeziku je dostupna na portalu www.eea-ngo-croatia.hr.

Pitanje: Može li projekt doprinositi ostvarenju oba ishoda programa/oba cilja projekta, odnosno provoditi aktivnosti koje doprinose ostavarenju jednog od pokazatelja cilja 1. i jednog od pokazatelja cilja 2. ili se moram odabrati samo jedan cilj?

Odgovor: Sukladno uvjetima natjecaja i Uputama za prijavitelje u prijavnom opisnom obrascu potrebno je odabrati i oznaciti samo jedan cilj kojem projekt doprinosi te sukladno odabranom cilju navesti i pripadajuce pokazatelje (ali i dodatne, ovisno o projektnim aktivnostima).


Pitanje: Može li organizacija biti prijavljena kao partner ali bez učešća sredstava, već kao logistička podrška u organizaciji radionica i predavanja.

Odgovor: Sukladno točci 4.1.1. Uputa za prijavitelje partnerstvo znači da prijavitelj – koordinator projekta i partneri zajednički provode projekt te da svaki od njih provodi vlastiti unaprijed određeni dio. S tim u vezi, troškovi partnera moraju biti uključeni u proračun projekta, a projektni partner na taj način može koristiti sredstva, ali koordinator projekta mora imati najmanje 50% i najviše 60% ukupnih troškova projekta.