Nakon objave rezultata natječaja “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva” raspisanog u okviru Programa za civilno društvo u Hrvatskoj kroz Fondove EGP-a i Kraljevine Norveške zaprimljena je zamolba prijavitelja za pojašnjenjem odnosa bodova u procjeni prijave. Analizom pojedinačnih procjena utvrđeno je da je dvoje procjenitelja nehotičnom pogreškom izostavilo procijeniti jednu kategoriju u obrascu procjene za 4 prijavitelja. Tri prijave od tih četiri niti nakon dodatne procjene nisu prešle prag za odobravanje podrške, dok je prijava GONG-a skočila na prvo mjesto u poretku.

Uzimajući u obzir činjenicu da je ova nehotična pogreška nezavisnih procjenjivača (ne)izravna odgovornost Nacionalne zaklade, činjenicu da je fond sredstava za podrške po natječaju “Demokratizacija i ljudska prava” iscrpljen odobrenim podrškama te činjenicu da je podršku GONG-u za projekt “Dosta je mržnje!” koji je nakon završenog dopunjenog postupka procjene zauzeo 1. mjesto potrebno izvršiti iz istog izvora sredstava odnosno iz EGP i Norveških fondova donesena je odluka od strane Donatora i Upravnog odbora Nacionalne zaklade da se podrška provedbi projekata GONG-a odobri iz naknade za upravljanje Programom za civilno društvo EGP i Fondova Kraljevine Norveške.

Rezultati