Inicijativa Čovjek po mjeri otoka okupila je građane Lošinja koji su se odlučili usprotiviti velikim i naglim promjenama u javnom prostoru na štetu kvalitete života građana te netransparentnom načinu odlučivanja lokalnih vlasti.

Inicijativa je održala tri javne tribine i javni skup te nekoliko radnih akcija. Otvorila je Facebook stranicu na kojoj dnevno komentira stanje u prostoru i koju prati 968 ljudi. Medijski je istupala na lokalnom portalu volim-losnj.org i uzburkala javnost, ali i potaknula vlast na djelovanje. Inicirala je da se prvi puta primijeni Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i uspjela spriječiti predložene promjene na plažama. Inicijativa je pokrenula inicijativu za osnovanje mjesnih odbora u Malom Lošinju, koji kao najveće otočno naselje nema mjesne odbore.

idem_i_ja_1 idem_i_ja_2 idem_i_ja_3 idem_i_ja_4 idem_i_ja_5 idem_i_ja_6