Provedenom akcijom “Putovanje Euroforumaša” senzibiliziralo se djecu i odrasle na poštivanje i svakodnevnu primjenu odredaba Konvencije UN-a o pravima djeteta. Doprinijelo se ostvarivanju ideje aktivnog građanstva što je ostvareno sudjelovanjem volontera u provedbi akcije, ali i građana putem javnog skupa.

Unaprijeđena su saznanja i razvijena odgovornost većeg broja ljudi s liburnijskog podučja za poštivanjem dječjih prava i potrebi poznavanja, poštivanja i primjenjivanja Konvencije UN-a o pravima djece u svakodnevnom životu na lokalnoj razini. Povećano je znanje kod djece osnovnoškolske dobi s područja grada Opatije i općina Lovran i Mošćenička Draga o Konvenciji UN-a o pravima djeteta putem putujućih edukativno stvaralačkih radionica te je obilježen Dan Europe, 09. svibnja te 2015. godina kao Europsku godinu za razvoj i odgovarajućih ciljeva – solidarnost, humanost i uključenost djece i mladih.

DND Opatija 1 DND Opatija 4