Ideja za akciju “Budi IN budi fin na Internetu” nastala je kao rezultat promišljanja na koji način zaštititi djecu i mlade od svakodnevnih opasnosti koje krije korištenje interneta. Cilj akcije je doprinijeti promicanju i zaštiti ljudskih prava, a u isto vrijeme potaknuti djecu i mlade od 7 do 18 godina na aktivno promišljanje o toj temi uz sudjelovanje na radionicama o internetskom nasilju, pravilima sigurnog korištenja interneta te što mogu učiniti za sebe i druge kako bi se zaštitili.

Tijekom dvomjesečnog razdoblja provedene su 4 radionice kojima su se voditelji osvrnuli na jedan od bitnih problema današnjeg, digitalnog doba, a to je sigurnost na Internetu. Radionice s temama :”Kako sigurno koristiti internet”, “Kakva pravila moramo znati”, “Što mogu učiniti za sebe i druge” te “Što dalje kuda i kamo” detaljno su upoznale sudionike (djecu i mlade od 7 do 18 godina) s ponekad prikrivenim opasnostima koje svakodnevno vrebaju na mreži, pravilima ponašanja na internetu i što je vrlo važno kako reagirati ako se opasnost pojavi.

Da bi se zaokružio dvomjesečni ciklus posvećen zaštiti djece i mladih od opasnosti u svijetu interneta, pripremljeni su letci s pravilima ponašanja na internetu. Njima su djeca informirana o načinima zaštite sebe i ljudi u svojoj okolini te s mjestom i načinom prijave nasilja na internetu. Letci su podijeljeni obilježavajući pritom Međunarodni dan djece žrtava nasilja.
Isto tako sudionici akcije dobili su uvjerenja o završenom programu u sklopu akcije “Budi IN budi fin na internetu”.

pgdi_1SONY DSCSONY DSC