Cilj “Male banke” je potaknuti socijalnu solidarnost u društvenoj zajednici kroz doniranje dječje opreme obiteljima u potrebi. U akciju su se uključili roditelji djece koja pohađaju vrtiće i škole u gradu Rijeci, ali i sama djeca (prikupljanje i donošenje donacija u vrtić i školu) koja se na ovaj način odgajaju u duhu solidarnosti. Ovaj odgoj uključuje i borbu protiv diskriminacije, odnosno različitih vidova ksenofobije prisutnih u današnjem društvu. Ciljana skupina su obitelji pogođene ovisnošću, nasiljem, izdržavanjem zatvorske kazne i obitelji u riziku od siromaštva.

U akciju je uključeno 22 volontera, od čega je 59% volontera pripadnika ciljanih skupina. Ovakav obuhvat volonterskih skupina omogućio nam je indirektan utjecaj na skok iz antisemitizma u aktivizam kod naših korisnika. Socijalna participacija lokalnog društva u ovoj akciji iskazana je kroz broj donatora-građana(1350), broj zaposlenika institucija(68) koje su sudjelovale u prikupljanju donacija (škole (3) I vrtići (31).

vida_1 vida_2 vida_4 vida_5 vida_6 vida_7 vida_8