Rezultati akcije „Dubrovnik za sve!“:
1. Bolja informiranost dubrovačke javnosti o problemima društveno ranjivih skupina;
2. Zbog iskazanog zanimanja sugrađana, slične će se  aktivnosti organizirati još dva puta do kraja 2015. godine, prvi put u najvećem gradskom kotaru Mokošica (Dječji sajam poklona) i drugi put u središtu grada (Božićni sajam poklona);
3. Nekoliko pripadnika društveno ranjivih skupina bilo je izravno uključeno u provedbu akcije, što im je pomoglo u stjecanju novih znanja i vještina.

10010058_997276893624076_691538571696773339_o 10414495_1072481249436973_1173434091878712172_n 11700968_1069861563032275_643587778649760927_o 12087941_1072479976103767_2439656308745653111_o