Planiranim aktivnostima naglasila se važnost međusobne komunikacije, suradnje, razmjene znanja i vještina te potaknulo okupljene na druženje i upoznavanje.

Kroz međusobno sudjelovanje organizacija na projektu, članovi OCD-a i sudjelujući mladi učili su se komunicirati i raditi s partnerom. Projektom se poštovao „mladi za mlade“ princip tj. omogućio kvalitetan prijenos neformalnog znanja u neformalnijim uvjetima.

Akcija je odgovorila na probleme u lokalnoj zajednici (nizak broj mladih koji aktivno sudjeluju u radu organizacija civilnog društva te volontiraju) povezujući mlade s predstavnicima lokalnih OCD-a. Time je potaknut i razvoj OCD-a utječući tako na učinkovitiji rad s ciljanim korisnicima, a s dugoročnim ciljem ponude kvalitetnijih usluga i programa krajnjim korisnicima.

Aktivno sudjelovanje mladih u Udrugama osigurava im bolju uključenost u društvo s obzirom da isti pretpostavlja stvaranje novih odnosa, širenje njihove društvene mreže, stjecanje potpuno novih vještina i znanja – što se ovom Akcijom i postiglo.

slika slika2_ slika3 slika4 slika5 slika_1 slika_2