Građanska akcija „Kutak za sretnije starenje“ namijenjena starijim osobama s područja Grada Požege pomogla je rješavanju pitanja nedovoljne upućenosti starije populacije u svoja prava i mogućnosti.Cilj građanske akcije – upoznavanje starije populacije s konceptom zaštite temeljnih ljudskih prava i načinom ostvarivanja prava te mogućnostima i uslugama koje im se pružaju u njihovoj zajednici,ostvaren je provedbom interaktivnih radionica te izradom i podjelom brošure Vodič za starije osobe Grada Požege. Provedeno je 10 radionica iz područja sigurnosti i zaštite starijih osoba, imovinsko pravnih odnosa i ostvarivanja prava iz sustava socijalne skrbi, te podijeljeno 1500 primjeraka Vodiča za starije osobe kojim su obuhvaćene sve usluge i aktivnosti omogućene starijim građanima Grada Požege. Akcijom je također opremljen prostor koji će poslužiti kao svojevrsni info centar i mjesto dobivanja informacija o pružanju različitih postojećih i novih izvaninstitucionalnih oblika skrbi starije populacije.

images images1 plakat-1024x721 WP_20150812_009 WP_20150825_0041-1024x765