Ovom akcijom okupljeni su volontere koji su dali svoj doprinos onima kojima je ta pomoć itekako potrebna, a to su socijalno najugroženiji građani koji žive na rubu egzistencije. Krajnjim korisnicima pružena je pomoć educiranjem za rad na računalu, odnosno konkretno korisnicima su pružena temeljna znanja o tome kako pristupiti informacijama na tržištu rada, kako napisati svoj životopis koji je potreban prilikom predaje dokumentacije za natječaj za određeno radno mjesto za koje se vrši zapošljavanje, kako se koristiti e-mail poštom te internetom itd. Izravnu korist od ove akcije imaju beskućnici i socijalno najugroženiji građani jer stječu osnovna znanja koja su potrebna za kretanje na tržištu rada.15 13 (1) 5 Slika Nacionalne zaklade