Novinar/ka ste i želite pokrenuti vlastiti multimedijski start-up uz pomoć mentora koji traže partnere a pružiti će Vam podršku u razvoju poslovnog plana?

Glavni cilj Div-A (Diversity Accelerator) testiranje je novog pristupa u odnosu na medijski prostor u Europi uzimajući u obzir kulturne raznolikosti i uravnoteženost.

Div-A zanimaju novinari s poduzetničkim duhom koje će međunarodni tim stručnjaka voditi kroz sve faze planiranja njihovog multimedijskog poduzeća u što će biti uključen i crowdfunding te potraga za donatorima a sve u cilju stvaranja održivog poslovnog plana.

Odabrani projekti biti će nagrađeni sa 3000 € za isporuku stabilnog poslovnog plana pod mentorskim programom.

Krajnji rok za prijavu je 26. kolovoza 2016. godine.

Više informacija: Div-A website: www.coe.int/diva