U projektu „Tko ne djeluje,sudjeluje“ tijekom devet mjeseci provedbe sa skupinama štićenika s poremećajima u ponašanju u dobi od 12 do 18 godina, provedeno je 7 forum-izvedbi i 9 edukativno-iskustvenih radionica na teme: Uvažavanje različitosti, Nepravedni autoritet, Seksualno uznemiravanje, Nasilje u vezama, Nasilje putem interneta, Pritisak vršnjaka, Obiteljsko nasilje/ovisnosti. Putem participativnog, aktivirajućeg, kreativnog i interaktivnog dramsko-pedagoškog rada koji je nastavljen edukativno-iskustvenim radionicama doprinjeli smo osvještavanju problema, razumjevanju njihovih uzroka i posljedica te aktivirali štičenike na djelovanje i iznalaženje rješenja nenasilnim putem. Na taj  način osnažilo se štičenike, ojačalo njihove građanske kompetencije, doprinjelo razvoju poštovanja, samopoštovanja i socijalnih vještina što doprinosi primarnoj i sekundarnoj prevenciji nasilja među djecom i mladima. Provedena je i forum-radionica za štičenike u kojoj je napravljena forum-priča o problemima i teškoćama s kojima se susreću štićenici te javna izvedba pred pubilkom Doma za odgoj djece i mladih Zagreb. U svrhu boljeg strukturiranja slobodnog vremena, štičenici su posjetili 9 kazališnih predstava te se na taj način uključili u kulturni život i u širu zajednicu.

Obzirom na specifičnost rada s štićenicima doma, te zaštiti njihovog identiteta, fotografije snimljene prilikom provedbe projekta, nisu za javnu objavu na web stranicama.

Primjer rada s djecom – Forum teatar – prilog HRT-a

Brošura o internet nasilju

Brošura – Kako uspješno učiti