Udruga je provedbom projekta uvela sustav sveobuhvatne podrške žrtvama kaznenih djela u 4 OCD-a s područja Dubrovačko-neretvanske, Požeško-slavonske, Istarske i Varaždinske županije gdje nije postojao nikakav oblik podrške, te su žrtve bile prepuštene same sebi.

Za vrijeme i po završetku projekta 34 volontera i 4 koordinatora volontera iz 4 OCD-a svakodnevno su pružali građanima koji se nađu u ulozi žrtve emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućuju na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju. Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedenim županijama OCD-i su dodatno izgradili svoje kapacitete uvođenjem nove usluge za građane koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka, povećali broj postojećih volontera, te doprinijeli osnaživanju ranjivih skupina u društvu. Kroz 4 edukacije relevantnih dionika koji se u svom radu svakodnevno susreću sa žrtvama potpomogli smo institucionalnom osnaživanju sustava sveobuhvatne podrške. Medijskim kampanjama i drugim aktivnostima povećana je prepoznatljivost i vidljivost Udruge i OCD-a u zajednici u kojoj djeluju.