Projektom „Reporteri boljeg društva“ 200-injak djece i mladih sudjelovalo je u različitim aktivnostima (radionice, predavanja, inicijative, akcije, snimanja tv-emisije) čime su stekli znanja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja. U sklopu projekta snimljeno je i deset odgojno-obrazovnih emisija koje su u periodu od studenog 2015. do srpnja 2016. emitirane u programu Televizije Slavonije i Baranje te održano 50-ak edukativnih radionica na temu: borba protiv nasilja, suzbijanje govora mržnje, dječja prava s posebnim naglaskom na pravo na obrazovanje i javno zagovaranje, multikulturalnost i tolerancija, prava manjina, medijska pismenost, slobodno vrijeme djece i mladih, aktivizam djece i mladih, poduzetništvo i društvena odgovornost te ekologija i održivi razvoj u kojima je 20-ak djece steklo vještine zagovaranja demokratskih vrijednosti, kritičkog promišljanja, javnog nastupa i aktivnog sudjelovanja u društvu. U provedbu projekta bili su uključeni i stručnjaci iz područja obrazovanja, kulture, lokalne samouprave, civilnog društva, ljudskih prava kao voditelji radionica, predavači i sugovornici u emisijama čime je ostvarena suradnja s različitim dionicima društvenog djelovanja. U sklopu projekta provedene su inicijative i akcije u lokalnoj zajednici kojima se podigla svijest o važnosti poštivanja ljudskih odnosno dječjih prava. Deset odgojno-obrazovnih emisija biti će dio priručnika kao pomoć nastavnicima i ostalim provoditeljima aktivnosti za djecu i mlade iz područja građanskog odgoja i obrazovanja.