Projektnim aktivnostima je kroz dvotjedne izvještaje dobijen godišnji pregled događanja u RH u području praćenja suđenja za ratne zločine, zločine iz mržnje, predmeta diskriminacije te procesa suočavanja s prošlošću. Navedeni izvještaji su arhivistička zbirka podobna za daljnje analize. Publicirani su specijalni izvještaji vezani uz razvojnu strategiju pravosuđa, zločine iz mržnje, predmete diskriminacije te procesuiranje terorističkih akata počinjeni tijekom 90-tih, kao i godišnji izvještaj o praćenju suđenja za ratne zločin za 2015., koji uz nalaze sadrži i preporuke. U sklopu projekta održana je radionica za pravosuđe o suzbijanju i procesuiranju zločina o mržnji na kojem su svi sudionici usavršili svoja znanja kroz diskusiju te prikaz sudske prakse u BiH i Poljskoj, u usporedbi sa predmetima protiv Hrvatske registriranim pred ECHR. Nesporan rezultat aktivnosti su usvojeni zahtjevi žrtava seksualnog zlostavljanja temeljem Zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije. Kroz tri strateška predmeta, pruženu pravnu pomoć, javna priopćenja, pozitivne odluke sudskih i upravnih tijela, nadamo se doprinosu kvalitetnijoj primjeni zakona i zaštiti ljudskih prava.

Održivost projekta usmjerena je na promjenu i unaprjeđenje javnih politika vezanih uz zaštitu ljudskih prava, jačanje kapaciteta pravosudnih tijela i unaprjeđenje sudske prakse u slučajevima kršenja ljudskih prava, na promjene vezane uz Vladinu politiku u odnosu na obeštećenja žrtava kršenja ljudskih prava te na razvoj kulture poštivanja ljudskih prava i tolerancije u društvu.