Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, otvorila se mogućnost korištenja fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške. Kraljevina Norveška, Kneževina Lihtenštajn i Island od 1994. godine financiraju projekte u zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora, kako bi se smanjile socijalne i ekonomske razlike unutar Zajednice, te ojačala bilateralna suradnju između zemalja članica.

U financijskoj perspektivi 2009. – 2014. zemljama korisnicama je namijenjeno ukupno 1.798 milijardi eura, a odobreni projekti provodit će se do 2016. godine. Ukupno je obuhvaćeno 16 zemalja korisnica u područjima zaštite okoliša, klimatskih promjena, civilnoga društva, djece i zdravlja, socijalnog razvoja, kulturnog nasljeđa, istraživanja i stipendija, posla i pravde te unutarnjih pitanja.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je za provedbeno tijelo fondova zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške (EGP/NF) u Hrvatskoj za područje civilnoga društva, za koje je osiguran iznos od 1,3 milijuna eura za financiranje projekata organizacija civilnoga društva.

Program fonda za organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj ima cilj osnažiti razvoj civilnoga društva i pojačati doprinos socijalnoj pravdi, demokraciji i održivom razvoju. Time se prepoznaje značaj organizacija civilnoga društva kao važnih dionika zdrave i stabilne demokracije, izgradnje uključivog društva te pomoći ranjivim skupinama izloženim opasnosti od isključivosti, diskriminacije i nejednakosti.