Pitanje: Željeli bismo uključiti inozemnog partnera te nas zanima koje točno države mogu biti ravnopravni partner u projektu?

Odgovor: Kao što je navedeno u Uputama za prijavitelje, točka 4.1. Partnerstvo, prihvatljivi partneri mogu biti iz zemalja država donatora, država korisnica EEA i Norveških financijskih mehanizama 2009-2014, odnosno zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora koja ima zajedničku granicu s Hrvatskom.
Preciznije, to su sljedeće zemlje: Norveška, Lihtenštajn, Island, Bugarska, Cipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Hrvatska, Italija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora.

Pitanje: Kako će organizacije kojima je rad s djecom i mladima osnovna djelatnost biti dodatno bodovane?

Odgovor: Organizacije kojima je rad s djecom i mladima odnosno za djecu i mlade osnovna djelatnost, što mora biti vidljivo iz Statuta organizacije, dobit će dodatnih 5 bodova na procjeni. (pitanje 3.4. Obrasca za procjenu)

Pitanje: Tko može biti partner na projektu?

Odgovor: U uputama za prijavitelje, točka 4.1.1. Partnerstvo, navedeno je da su prihvatljivi partneri u projektu svi javni ili privatni pravni subjekti, komercijalne/nekomercijalne organizacije ili druge organizacije civilnoga društva.

Pitanje: Jesu li korisnici institucionalne potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva prihvatljivi prijavitelji na natječaje?

Odgovor: korisnici institucionalne podrške prihvatljivi su prijavitelji na natječaje raspisane u sklopu fondova Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške.

Pitanje: Poštovani, može li se jedna organizacija prijaviti na oba otvorena natječaja, ‘Podrška inovativnim incijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama’ odnosno ‘Demkratizacija i ljudska prava’?

Odgovor: Ista organizacija može poslati po jednu prijavu na svaki od navedenih natječaja neovisno o ulozi koju unutar projekta ima (koordinator/partner/smaostalni prijavitelj).
Pitanje: 1. Da li moramo s pridruženim partnerima potpisat partnerski ugovor? 2. Moramo li dostaviti dokumentaciju vezanu za partnersku organizaciju budući da se radi o pridruženim partnerima?

Odgovor: 1. Niste u obvezi potpisati partnerski ugovor s pridruženim partnerima. 2. Za pridružene partnere niste u obvezi dostaviti dokumentaciju, već ih jasno navesti u opisu Vašeg projekta.
Pitanje: Možemo li se na natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” prijaviti kao nositelji u pojedinačnoj prijavi i biti partneri u prijavi u partnerstvu.

Odgovor: Unutar jednog natječaja jedna organizacija može poslati samo jednu prijavu, neovisno o ulozi koju u projektu ima.
Pitanje: Možete li nam pojasniti ispravan način izračunavanja neizravnih troškova?

Odgovor: Neizravni troškovi ne mogu uključivati prihvatljive izravne troškove. Neizravni troškovi ne smiju biti viši od 7% ukupnih izravnih prihvatljivih troškova za natječaj “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama” isključujući izravne prihvatljive troškove za podugovaranje i troškove resursa koje su osigurale treće strane, a koji se ne koriste u prostorima provoditelja projekta.