Rezultati koji su ostvareni ovom građanskom akcijom su: održavanje radionica za mlade Rome kako bi sigurnije pretraživali internet, puštanje internet signala za cijelo romsko naselje i nekoliko ulica u većinskom stanovništvu. Nadalje,  podjelom letaka te informiranjem i organizacijom javne tribine u sklopu projekta romsko kino na otvorenom volonterima se prikazivalo  kako sigurno i na legalan način preuzimati filmove i muziku preko internetskih servisa. Provedbom ove akcije ojačana je suradnja sa lokalnim /regionalnim institucijama.

WP_20150629_10_33_32_Pro WP_20150629_10_59_07_Pro WP_20150629_11_06_57_Pro WP_20150705_12_43_41_Pro