Početkom projekta održan je seminar izgradnje kapaciteta za rad s očevima, temeljen na metodologiji Programa T, na kojem je sudjelovalo 33 stručnjaka/kinja, a do kraja projekta preveden je i tiskan Priručnik T. Kroz 5 ciklusa radionica obuhvaćeno je 164 korisnika/ica (64 % muškaraca, 36 % žena) – od čega je 38 % pripadnika/ica romske nacionalne manjine. Radionice su provođene s romskim očevima (Kuršanec, Macinec), mladim parovima (Prelog), liječenim alkoholičarima/kama (Čakovec) te adolescentima, članovima/cama Budi muško kluba (Čakovec), a tijekom provođenja projektnih aktivnosti uključilo se 45 stručnjaka/kinja,  odnosno volontera/ki (uključeno 17 institucija) – od čega 34 voditelja/ica radionica.

Usporedno s provođenjem radionica, na Facebook stranici MenCare Hrvatska i kroz javne akcije u Međimurskoj županiji te snimljenu video-priču, provodila se kampanja s ciljem osvještavanja javnosti o važnosti uključenja očeva u brigu o djeci sa svrhom promicanja vrijednosti rodne ravnopravnosti i nenasilja.

Završno, održana je tribina na kojoj su prezentirani rezultati provedbe projekta i vanjske evaluacije projekta.

Infografika o projektu