Projektom ˝Jačanje djece, roditelja i stručnjaka u lokalnoj zajednici za zaštitu djece˝ nastojalo se educirati sve članove lokalne zajednice Borovje (djecu, roditelje, nastavnike i stručnu službu škole) o nasilju među djecom te na taj način preventivno djelovati po tom pitanju, a projekt je predstavljao nastavak naših preventivnih aktivnosti koje se i inače provode u lokalnoj zajednici gdje djeluje Dječja kuća Borovja, program Hrabrog telefona koji je usmjeren na direktan rad s djecom i roditeljima i kojemu je cilj prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja kod djece.

Projektom je osigurana edukacija za 16 stručnjaka OŠ Borovje kojom su ojačali svoja znanja i kompetencije za rad s vršnjačkim nasiljem u svojoj školi. 40 učenika 5. i 6. razreda OŠ Borovje sudjelovalo je u dvjema izvedbama forum teatra na kojima su se obrađivale teme socijalne diskriminacije i seksualnog uznemiravanja. U grupni rad od 12 radionica uključeno je 9 učenika OŠ Borovje kod kojih je uočena potreba za osnaživanjem i jačanjem prosocijalnog ponašanja te njihovi roditelji. Program rada s djecom i roditeljima je unaprijed osmislio i vodio stručni tim Hrabrog telefona. U Dječjoj kući Borovje u periodu provedbe projekta svakog tjedna tijekom šk godine 2015./2016. provodilo se 16 preventivnih radionica koje je pohađalo 140 djece te individualna pomoć pri učenju koju je pohađalo 52 djece, a radionice kreativnog tipa provodile su se i tijekom zimskih i ljetnih praznika. U okviru projekta tiskano je 3200 primjeraka edukativnih materijala.