Projekt je pokrenut radi uspostavljanja sustavne suradnje u promišljanju i provedbi javnih politika na lokalnoj razini, s obzirom na uočeni nedostatak sustavne komunikacije i konstruktivne suradnje između lokalne samouprave i relevantnih dionika javnih politika.

Uspostavljena je sustavna suradnja između lokalne samouprave i dionika javnih politika u obliku javnih konzultacija u okviru radnih skupina (uspostavljenih tijekom projekta) koje se bave određenim tematskim područjem. Redovni sastanci i konstruktivna suradnja izravno utječu na demokratičnost donesenih odluka vezanih uz određenu javnu politiku i učinkovitost javnih politika. Postignuta je bolja međusobna suradnja između dionika i njihovo osnaživanje u sudjelovanju u procesu kreiranja javnih politika i odlučivanja. Održivost projekta je dogovorena na partnerskim sastancima, a partneri su potpisali Povelju o održivosti kojom su se obvezali na provedbu javnih konzultacija i nakon službenog završetka projekta. U Povelji je definirana dinamika javnih konzultacija te zaduženja i obveze pojedinih partnera.

Politeia Djakovo – prezentacija