Konferencija ‘Zajedno za jače civilno društvo u Europi’ organizirana u Oslu 6. lipnja od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške imala je za cilj predstaviti dosadašnja dostignuća programa za organizacije civilnoga društva, dati osnovne informacije o Fondu za aktivne građane za naredno razdoblje fondova EGP-a i Kraljevine Norveške te raspraviti i procijeniti status civilnog društva u Europi.

Konferenciju je otvorio norveški ministar za integracije i europske poslove, a ravnatelj Agencije za temeljna prava (FRA,) g. O’Flaherty održao je uvodni govor o ključnim problemima civilnoga društva u Europi, nakon čega je uslijedila rasprava o statusu i budućoj ulozi civilnog društva. U okviru konferencije, predstavili su se i sami korisnici, odnosno izložili su svoje materijale vezano uz provedbu projekata i rezultate kampanja i inicijativa koje su financirane iz Fondova EGP-a i Kraljevine Norveške (letci, plakati, videozapisi itd.).

Snimka konferencije

Provodi