Najčešća pitanja

Natječaj: Demokratizacija i ljudska prava

Pitanje: Poštovani, može li se jedna organizacija prijaviti na oba otvorena natječaja, ‘Podrška inovativnim incijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama’ odnosno ‘Demkratizacija i ljudska prava’?

Odgovor: Ista organizacija može poslati po jednu prijavu na svaki od navedenih natječaja neovisno o ulo ...»

Natječaj: Solidarnost i društveni kapital u lokalnoj zajednici

Pitanje: Prihvatljivi partner u akcijama mogu biti partneri koji imaju sjedište u istom mjestu kao i prijavitelj. Ukoliko je sjedište udruge npr. u gradu Požegi, znači li to da prihvatljivi prijavitelji ne mogu biti organizacije s ruralnih područja županije, primjerice organizacije iz drugih mjesta s područja Požeško slavonske županije ...»